Vodohospodářské stavby

štěrková cesta

Propojení ulice Armádní se silnicí II/272, Milovice

Navrhované propojení ulice Armádní se silnicí II/272 se nachází jak v zastavěné, tak i v nezastavěné části obce Benátecká Vrutice. Jedná se o návrh nové pozemní komunikace v prostoru stávající štěrkem zpevněné cesty. Naše společnost navrhla odvodnění komunikace.