Hledáme nové kolegy na následující pozice: Projektant vodohospodářských staveb - pracoviště Praha Pracovní náplň: • Projektová činnost v oblasti vodního hospodářství • Návrhy, výpočty,…více
WP_20150305_001  
Námi realizovaný projekt - Rekonstrukce polní cesty P11, interakční prvek IP2 - byl zařazen do soutěže Státního pozemkového úřadu. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i…více
WP_20151013_002  
V městysu Choltice probíhá výstavba rekonstruovaných ulic Hellichova a U Školy dle námi zpracované projektové dokumentace.
 
Získali jsme zakázku od významného zaměstnavatele v Pardubickém kraji. Budeme navrhovat vnitroareálovou kanalizaci v minimálních spádech s usazovacími jímkami na začátku i konci nového…více
Fotografie0543  
Pro město Odolena Voda vypracováváme dokumentaci k provedení stavby komunikace, chodníků a odvodnění v ulici U Jordánu.
trasa kanalizace  
Pro obec Jeneč zajišťujeme průzkum stávající dešťové kanalizace zatrubněné vodoteče od nátokového objektu po spojnou komoru umístěné v Karlovarské ulici na kanalizaci. Tím navazujeme…více
WP_20140428_008  
Pro pozemkový úřad jsme zajistili technický dozor při výstavbě komunikace pro zemědělské stroje, pěší a cyklisty. Součástí stavby byly doprovodné objekty, jako propustky v ose příkopu, vlastní…více