O společnosti

Založeno

Společnost VDI Projekt byla založena v lednu 2013 jako projekčně – inženýrská kancelář specializující se na dopravní a vodohospodářské stavby. Za společností stojí tým zkušených projektantů a odborníků s mnohaletou praxí ve stavebnictví. Naši vedoucí pracovníci a zaměstnanci mají zkušenosti s plánováním velkých staveb. Tyto zkušenosti získali na pozicích odpovědných projektantů a hlavních inženýrů v tuzemských i nadnárodních firmách. Získané zkušenosti se všichni snažíme naplno využívat a uplatňovat na trhu v soukromém i veřejném sektoru.

Nabízíme

Našim klientům poskytujeme kompletní projektové dokumentace vodohospodářských a dopravních staveb od základních studií, přes dokumentace k územním řízením a stavebním povolením, po dokumentace k provádění staveb. Dále vlastními silami zajišťujeme geodetické práce, inženýrskou činnost a v průběhu výstavby autorský a technický dozor investora.
Nabízíme rovněž architektonické návrhy/studie lesoparků, ploch k rekreaci, dětských hřišť nebo začlenění vodních ploch do terénu. Tyto návrhy následně dopracováváme až do prováděcích dokumentací.

Projekty dopravních staveb se ve většině případů neobejdou bez návrhu odvodnění nebo přeložek vodohospodářských inženýrských sítí. Naopak vodohospodářské stavby vyžadují dopravní obslužnost. Dopravní a vodohospodářské stavby se doplňují a naše společnost disponuje autorizovanými projektanty z obou oborů.