Fotografie0543

Odolena Voda, ulice U Jordánu

Pro město Odolena Voda vypracováváme dokumentaci k provedení stavby komunikace, chodníků a odvodnění v ulici U Jordánu.

trasa kanalizace

Obec Jeneč, průzkum kanalizace a návrh nových vstupních objektů

Pro obec Jeneč zajišťujeme průzkum stávající dešťové kanalizace zatrubněné vodoteče od nátokového objektu po spojnou komoru umístěné v Karlovarské ulici na kanalizaci. Tím navazujeme na průzkum z r. 2013, vykonaný rovněž společností VDI Projekt.

WP_20140428_008

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun, "Rekonstrukce polní cesty P11, IP2 a P7 v k.ú. Chodouň"

Pro pozemkový úřad jsme zajistili technický dozor při výstavbě komunikace pro zemědělské stroje, pěší a cyklisty. Součástí stavby byly doprovodné objekty, jako propustky v ose příkopu, vlastní odvodňovací rigoly a interakční prvek představující technickou úpravu a architektonické ztvárnění dvou pramenišť a svedení vody…více