SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun, „Rekonstrukce polní cesty P11, IP2 a P7 v k.ú. Chodouň“

WP_20140428_008

Pro pozemkový úřad jsme zajistili technický dozor při výstavbě komunikace pro zemědělské stroje, pěší a cyklisty. Součástí stavby byly doprovodné objekty, jako propustky v ose příkopu, vlastní odvodňovací rigoly a interakční prvek představující technickou úpravu a architektonické ztvárnění dvou pramenišť a svedení vody z pramenů do retenční nádrže.