Obec Jeneč, průzkum kanalizace a návrh nových vstupních objektů

trasa kanalizace

Pro obec Jeneč zajišťujeme průzkum stávající dešťové kanalizace zatrubněné vodoteče od nátokového objektu po spojnou komoru umístěné v Karlovarské ulici na kanalizaci. Tím navazujeme na průzkum z r. 2013, vykonaný rovněž společností VDI Projekt.