Dopravní stavby

pohled na svah

Sanace svahu, II/304 Havlovice

Sanace nezalesněného svahu situovaného poblíž obce Havlovice. Kromě sesuvu byly na každou stranu od sesuvu nalezeny i značné otevřené trhliny. Návrh úhlové železobetonové opěrné zdi založené pod dno řeky Úpy do nábřežní partie.