TDI / Inženýrská činnost

tůň č. 1

Tůně Přehvozdí

Navržená úprava, v povodí Jalového potoka v místě se soutokem s bezejmenným potokem přitékajícím údolím od obce Přistoupim, utváří krajinotvornou funkci území.