Rekonstrukce polní cesty P11, interakční prvek IP2

WP_20150305_001

Tato realizace byla provedena po komplexních pozemkových úpravách v souladu s Plánem společných zařízení v k.ú. Chodouň, které se zapsaly do KN v roce 2013. Cesta je především určena pro zemědělskou techniku, ale využít ji mohou i pěší. V horní části polní cesty byl realizován interakční prvek, který obsahuje dvě prameniště a svedení vody z pramenů do retenční nádrže. Polní cesta zajišťuje průchod a průjezd krajinou s dalšími návaznostmi. Cesta umožňuje vjezd na přilehlé zemědělské pozemky.