Synthesia, Semtín, kanalizace B

Získali jsme zakázku od významného zaměstnavatele v Pardubickém kraji. Budeme navrhovat vnitroareálovou kanalizaci v minimálních spádech s usazovacími jímkami na začátku i konci nového řadu DN400 odolného vůči agresivním vodám.