Rekonstrukce polní cesty P11, interakční prvek IP2 zařazen do soutěže SPÚ.

WP_20150305_001

Námi realizovaný projekt - Rekonstrukce polní cesty P11, interakční prvek IP2 – byl zařazen do soutěže Státního pozemkového úřadu. Hlavním cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Dalším cílem je pak ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů a přispět tak ke zvýšení jejich prestiže v oboru.
Všechny přihlášené projekty si můžete prohlédnout na adrese http://soutezszr.spucr.cz/cz/prihlasene-projekty/2015.